Kretsstyret 2017-2018

Kretsleder:
Per Ove Sund
1. Ålesund speidergruppe
E-post: posund@gmail.com

Visekretsleder:
Kamilla Myrvåg Assev
5. Ålesund speidergruppe
E-post: kamiasse@online.no

Styremedlem:
Ole Kristian Olavursson
Sula FSK Speidargruppe
E-post: ole-kristian_t.andersen@hotmail.com

Styremedlem:
Hallgeir Ørholm Hustad
Sykkylven Speidargruppe
E-post: hallgeir_hustad@hotmail.com

Styremedlem:
Eddie Kalvatn
1. Stette speidergruppe
E-post: eddie.kalvatn@energisentrum.no